×

دلایل انتخاب ما

دلایل انتخاب ما

۱. توجه به محیط و فضای مجموعه

۲. کادر مجرب، خلاق و توانمند

۳. ساختار منظم و منسجم در عملکرد سالانه

۴. توجه به کرامت انسانی محصلین

۵. زیر ساخت عملکرد نظامند در فضای مجازی

۶. توجه به اصول و ساختارهای  متنوع آموزشی و تدریس غیر مستقیم

۷. توجه به تعامل بین خانواده ها و کادر مجموعه

۸. طرح و برنامه های متنوع در عرصه فرهنگی و پرورشی

۹. محیط با نشاط و پویا و لذت بخش برای محصلین عزیز

۱۰. ساختار کادر اجرایی منظم و متخصص